SivriSinek

SivriSinek

2000 cins sivrisinek vardır. Bunlar sıcak iklimlerden kutuplara kadar hemen her bölgede yaşar. Çoğunlukla Sayıları çok fazladır. Hepsi insana zarar vermesede bazıları zararlı yaratıklardır. Sıtma sarıhumma fil hastalığı ve filarias gibi ciddi rahatsızlıkları aşilar. Sivrisinek ince vücutlu bir böcektir. Uzunluğu altı milim kadardır. Bir tek çift dar kanadı uzun ince bacakları vardır. Cinslerin çoğunda kanatları damarlarında ve arka kenarlarında ufak pullar bulunur.Duyarga dişide kıllı erkekte ise çok tüylüdür. Yalnız diksina familyasından görülmez. Cinslerin çoğunda dişçide ucu sivri burunlu borumsu bir hortum görülüyor. Bu hortum deriyi delerek sıvı genellikle kan emilmesi için değişim geçirerek gelişmiştir. Yine diksina üyeleri bu kuralın dışındadır. Ayrıca bu sivrisineklerin olağanüstü özellikleri de larvalarının saydam olasıdır. Onlara çok uygun olan hayalet larva adı takılmıştır. Bir çok kimse ısıran küçük böcekleri sivrisinek aynı derecede ufak olan ama zararsız haşerelerde tatarcık diye tanımlar. Bu konuda herkesin anlayabileceği bir dille yazılmış kitaplara bakılırsa bilim adamları arasındada benzer bir anlaşmazlık görülmektedir. Bu uzmanlar Avrupa'da en yaygın olan ev sivrisineğinin adi tatarcık diye söz etmekte sonrada tatarcık kelimesini daha çok diksinalar için kullanmaktadırlar. Sivrisinekler iki temel gruba ayrılır. Ev Sivrisinekleri ve Sıtma Sivrisinekleri. Birincisi ev sivrisineği ikincisi de sıtma sivrisineği temsil eder. Sivrisineklerin kanatları saydam yada hafif renklidir sıtma Sivrisineğin kanatları ise genellikle açıklı koyulu lekeler bulunur. Aralarındaki diğer bir farkta ev sivrisineğin dişisinin uzun hortumunun iki yanında çok kısa birer duyu ayağı bulunmasıdır. Buna karşılık sıtma Sivrisineğin dişisinin duyu ayakları hortumu uzunluğundadır. Bu ikisi en iyi bir yere korudukları zaman ayırt edilebilirler. Ev sineği vücudunu konduğu yüzeye paralel tutar. Sıtma sivrisineği ise vucudunu yukarıya doğru eğer.

Suda yumurtalar

Sivrisinekler yüzen yumurtalarını suya bırakır. Bu su cinse göre tatlı acı yada tuzlu olabilir. Birkaç cinsin dışında diğerleri belirli sulak yerleri seçerler. Birsu birikintisi ya da bir gölün kıyısı gibi arabaların yollarda açtıkları çukurlarki sular genellikle açık gövdelerinde dalların ayırdıkları yere dolmuş su, ağaçlarda yetişen hava kötü bitkilerin tuttuğu su onlar için uygun ortamdır. Sivrisinek larvaları çoğu zaman su fıçılarında yaşar. Ama bir ev köpeği için bir kaseye konulan suda bile bu böceğin yumurtaları görülmüştür. Sıtma sivrisineği yumurtalarını tek tek ev Sivrisine ise bunları sık sık yığınlar halinde döker. Larvanın göğüsü geniştir. 3 Parça burada birbirine yapışmış durumdadır. Karını ise dokuz bölümden oluşur. Kafada basit larva gözleri ve bir çift gelişmekte olan petekleri bulunur. İki yanda kıllardan oluşmuş fırçalar çok küçük hayvansal yada bitkisel besin parçalarını ağıza doğru gönderir. Yalnız sudan erimiş besin alan yada diğer böcek larvalarıyla beslenenler bunun dışındadır. Göğüs ve karındada yine uzun kıllar bulunur.