Karasinek

KARASİNEK

Karasinekler ergin çağlarına evlerde geçirir. Odalarda uçar açıkta bırakılan besinlerin üzerinde dolaşırlar. İki cinste sağlık kurallarına uygun olmayan bir şekilde evlerin etrafında biriken çöplerin arasına yerleşir. Ama yaşayışlarına ayrıntıları farklıdır. Aşağı karasinekler diğer cinsten daha önce ortaya çıkar karasinekler ise kıştan sonra ağır ağır çoğalır. Sayıları genellikle ancak temmuzda artar. Aşağı karesineğin erkeğinin uçuşu çok belirgindir.Odada bir nokta seçer bu genellikle tavandan sarkan bir lambada ya da benzer bir işaretin aşağısındadır. Sinek sanki havada üçgen dikdörtgen çiziyor gibi dolaşır. Bir köşelerde duraklar sonrada dönüş yapar. Aynı yolun uzun sürelerle izler. Bazen bir yerde birden fazlasını dolaşır. O zaman bunlardan biri diğerinin yolunu keser. Bir an birlikte döner sonrada ayrılırlar. Öpücük Çalmak değimi uçuşu tanımlayabilir ama bu sineklerin hepsi de erkektir. Yaz ve kış aylarına sinekler Bu ikincisi üreme yöntemleri birbirine benzer. Aşağı Karasineğin larvası idrar ve kuş pisliği gibi nitrojen bileşikleri bakımından zengin olan yiyecekler tercih eder.Bu sinekler tavuk beslenen yerlerde hemen hemen her zaman fazla bulunur.Karasineğin larvası besin pek seçmez. Gübre yığınları bahçe için hazırlanan çürümüş yaprak karışımları eski tip tuvaletlerden gece boşaltılan pislikler ve evden atılan her türlü sineğin üremesi için uygundur. Dişi sinek yumurtaları ve larvanın besleneceği besinin üzerine döker. Ergin sineklerde böyle yerlerden besin sağlar. Yumurtalar beyazdır ve yaklaşık bir milim uzunluğundadır. Bir dişi üzerine yüzellilik yığınlar halinde 900 kadar yumurta bırakabilir. Hava çok sıcaksa yumurtalar 8 saat gibi kısa bir süre içinde aksi halde, bir veya üç gün sonra çatla. Beyaz bacaksız kurtlar çabucak beslenmeye başlarlar iki günden daha kısa bir sürede boylarına erişebilirlerse de daha serin ve uygunsuz koşullarda sekiz hafta böyle yaşıyabilirler.15 santigrad sıcaklıkta karasinekler bütün yıl boyunca devamlı olarak ürerler yumurtadan erginleşme devresine kadar olan süre 3hafta kadardır .Tropiklerde bu dönem bir hafta kadardır. Pupa ,oval biçimi kahverengi bir Kapsülde gelişir puparyum denen bu kapsül larvanın son derisinden oluşur. Larva Pupa evresine geçerken bu deriyi atmaz. Kabuk güve kozasının kabuğuna benzer bir görev yapar. Sinekler kışın ortadan kaybolur. Bunların nereye gittikleri sık sık sorulur. Bir zamanlar bu konuda bir şarkı yapılmış ve çokta tutulmuştu. Aslında bu sorunun basit bir cevabı yok gibidir. Karasinekler genelde kış uykusuna yatabilir yada sıcak yerlerde ağır ağır ürümesini sürdürür. Özellikle sürülerin bulunduğu ahırlarda sinek yayılma alanının değişik kesimlerinde kendisini çeşitli şekillerde kışa hazırlar ve bu mevsimde uyum sağlar.İki cinsin erginleride hemen her türde nemli organik maddelerin üzerine konar ve bundaki besleyici sıvıyı emerler.Eğer besin kuruysa sinek bunun üzerine bir damla sıvı kusar. Sonra oluşan karışımı emer ilkel bir lağımda , bir şeker kaseside sineği aynı derecede çeker