Fare

Fare

Fareler ve sıçanlar ,insanlar için zararlı hayvanlardır.insanların yerleşip barındıkları her yerde bulunurlar.  Depo,ambar,mağaza,dükkan,lokanta,otel,hastane,ev,ahır,kümes gibi yerlerde ya tek tek yada topluca bulunurlar. Dünyada en az insan sayısı kadar fare ve sıçan vardır. Bunlar evcil hayvan degildirler.Ancak insanlarla aynı ortamı paylaşirlar.Onların gıdalarına ortak olurlar.Hayvan yemlerini de yerler.Hayvanlarla da gıda açısından ortaktırlar. Kuduz,veba,tifüs,tifo paratifo gibi hastalık mikroplarını taşırlar.Böylece insanlara ve hayvanlara hastalık bulaştırırlar. Salgın hastalıklar içinde veba en korkunç olanlarından birisidir. insanlık tarihinde derin acılar bırakmıştır Ayrıca gıda maddelerinde meydana getirdikleri zararlar ise bugün daha da önemlidir. Çiftliklerin ,depoların,fabrikaların,ambarların ve evlerin önemli konukçularındandır. Çok miktarda gıda maddesi tüketirler. Çiftliklerde ambarlanan ürünlere,tarlalarda yetiştirilen bitkilere zarar veririler. Besin maddelerini yemelerine ilaveten yediklerinin en az 10 katını da kemirerek insanların yararlanamayacağı hale getirirler. Bu şekilde de ekonomik yönden büyük kayıplara neden olurlar. Yemedikleri gıdaları pisletmek suretiyle dışkı ve sidikleri ile gıdaları kullanılmaz hale getirirler.

BESLENMELERİ:Fare ve sıçanlar hem et hem de ot yerler.Fakat tercih ettikleri gıdalarda vardır.Hemen hemen her şeyi yemekle birlikte başka tercih ettikleri gıdalarda vardır.Tohum,taze meyve ve sebze hububat,et ve et ürünleri,patates ve yumurtayı severler.Bunlar varken diğerlerini tercih etmezler.Ancak bunlar beslenme ortamında bulunmazsa ne bulurlarsa yerler.

YUVALANMALARI:Fare ve sıçanların en iyi yuvalandıkları yerler binaların bodrum katları,kapalı ve gizli kalmış köşeler,atılmış eşyaların arkası ve bazende agaçlardır.Yuvalarını yumuşak maddelerden yaparlar.Çul parçaları,saman,kağıt,ip,vs gibi.İnsanların ve diğer düşmanların ulaşamayacagı yerlerde gizlenirler.Tehlikeyi hissettikleri anda gizli yerlere kaçarlar.Toprakta açmiş oldukları oyuklar toprak yüzeyinin 54 cm ile 130 cm derinliğinde olduğu görülmektedir.

HAREKET VE FALİYETLERİ:Düz satıhlarda yukarıya dogru sekerek giderler sıçrayabilecekleri yerleri çok iyi bir şekilde ögrenmişlerdir.Dar yerlerden kolayca geçebilirler kuyrukarını kullanarak telefon teli gibi ince yerlerden rahatça geçebilirler.Boru kenarlarından yukarıya tırmanırlar çok iyi tırmanıcı,yüzücü ve koşuculardır.İlk baharda ve sonbaharda göç ederler ilkbahardaki göç binalardan açık sahalara çöplük yıkık köhne ve eski  binalara doğru olur.Sonbahar göçü ise açik sahalardan parklardan bahçelerden binalara ve kapalı alanlara dogru olur.

ÜREMELERİ:Fareler çok hızlı ürerler tek bir çiftten oldukça büyük bir populasyon oluşabilir.3 aylık olana kadar üreyemezler çiftleşmenin ardından çok kısa bir hamilelik süresi geçirirler ve hemen dogum yaparlar.Yılın her ayında yavru vermeye uygundurlar.5-22 arasında yavru verebilirler yılda 2-5 arası dogum yaparlar.Buda demek oluyor ki bir fare bir yılda 10 ile 110 arasında yavru yapabilir.Tarla fareleri ise üreme konusunda en cömert olanlarıdır.300-400 yavru yaparak büyük zararlara yol açabilirler.Fare ve sıçanlar 3-5 yıl yaşarlar dişi farelerin hayatta kalma süresi erkek farelere göre daha uzundur.En önenli prodötorleri kediler,köpekler,tilkiler,gelincikler,şahinler,baykuşlar ve yılanlardır.Ancak günümüz kent yaşamında bu saymış oldugumuz hayvanlar şehir yapılanmalarında bulunmadıgından dolayı fareler bu boşluğu doldurarak günlük hayatımızın bir parçası olarak bizi rahatsız edebilir bu rahatsızlığı gidermenin tek formülü profosyonel bir haşere ve kemirgenle mücadele ekibidir.