Akrep

Akrep

Akrep iğnesi yüzünden kötü bir ün kazanmıştır. Bazı cinslerde akrebin zehri insanı öldürebilir. akrebin boyu altı mm 20 santime kadar değişir. 20 cm boyundaki yol akrebi Afrika'da bulunur. Akrebin vücudu parçalara ayrılmıştır. Bir çift güçlü çenesi yada bir İstakozunkine benzeyen keskin kıskaçları vardır. Göğüste dört parça görülür. Bunların alt yüzeylerinde yürümek için birer çift bacak bulunur. Karın altı parçadır. Burada uca doğru daralarak sivri bir iğne ile son bulur. Buradaki açıklığa nispeten büyük iki zehir bezi bağlıdır. 20 santimlik Afrika akrebin gibi türlerin iğnesi pek iridir ve zehirleride insanlar için tehlikeli olur .Birleşik devletler'de 40 tür akrep yaşar bunlardan sadece ikisinin yani beş ila 7,5 santim boyundaki heykel akreple gerts cinsinin zehiri insanları öldürebilir. 650 cins akrep dünyanın bütün sıcak bölgelerinde bulunur. Özellikle çöllerde çoktur.Ilık iklimlerde sayıları azalır Amerika'da İngiliz Kolombiyası ne kadar çıkan bölgede görülür. Güney Avrupa'da da yine akrep vardır. Akrep kolaylıkla uyum sağlayan ve şiddetli sıcağa dayanabilen bir hayvandır.Akrebin tehlikeli yanlarından biri insanların evlerinde yaşaması, yataklara eşyaların arasına halıların altına ve ayakkabıların içine girmesidir. Evlerde yaşamayanlar gündüzleri kütük ve kayaların altında yada kumların içinde çukurlarda gizlenirler. Akrep yalnız yaşar. Diğer akreplere karşı son derecede düşmanca davranır. Hatta dişiler çiftleşmeden sonra erkekleri yiyebilirler. Akrepler geceleri avlanırlar hemen hemen sadece böcekler ve örümceklerle beslenirler. Kurbanını iri kıskaçlarıyla yakalayarak parçalar ya da ezerek vücut sıvılarını çıkarır. Eğer kurban karşı koymaya kalkışırsa o zaman iğnesini kullanır. Karnını gövdesinin üzerinde ileriye doğru kaydırarak ucu zehirli iğneyi avına batırır. Ondan sonra kurbanını ağır ağır yer. Akrep bazen bir tek kanatlı böceği 1 saate yada daha uzun bir süre içerisinde yiyip bitirir. Akrep besin almadan uzun süre yaşayabilir. Hayvanın hiçbir zaman su bitmediğini ve gereken bütün nemi besininden yada çiğ tanelerinden aldığı söylenir. Bu doğru değildir. İnsanlar tarafından beslenen akrepler rahatlıkla su içer.Bir akrebe su vermenin normal yöntemi şudur :kafesin içine islak bir pamuk konur akrep su içmek için sık sık bu Pamuğa gider. Bazı akrep cinsleri cırlarlar.Yani kıskaçlı bacaklarının diplerinin ,birinci çift yürüme ayağının aşağısına sürerek şarkı söylerler. Bazılarında her kıskacın dibinde bir törpü yürüme ayaklarındada tuşlar vardır. Diğerlerinde ise tuşlar kıskaçlardadır. Akreplerin şarkı söylemelerinin nedeni çekirgelerinkine benzemez. Bu hayvanların şarkı söylemelerindeki amaç saldırı yada savunma konusunda uyarı mesajı vermektir. Saldıracağı zaman bacaklarını birbirinden uzaklaştırarak kıskaçlarını açar ve yukarı doğru tutar.Savunmaya geçtiği zaman ise kıskaçları aşağıdadır, başının önüne doğru getirir sadece yalancı akrepte aynı şekilde gelişmiş duyu ayakları yada kıskaçlar vardır. Akreplerde örümcekler gibi çiftleşmeden önce bir tür kur yaparlar. Genellikle dişi razıysa erkek önce onu kıskaçlarıyla tutar sonra karşısında geçebilmek için döner.