Hamam Böceği

Hamam BÖCEĞİ

Hamam böcekleri tüm dünyaya yayılmış zararlılardandır.Genellikle sıcak bölgelerin zararlısı olmakla birlikte tüm dünyada görülürler.Yurdumuzun her tarafında bulunmakta ve özellikle ev hanımlarının çekindikleri böcekler arasında bulunmaktadırlar.Bu böceklerin kökü karbon devrine kadar uzanır.İnsanların yardımıyla uzun zaman sonucunda yayılış sahalarını genişletmişlerdir.Bu sayede çok çeşitli yerlerde yaşama ve yayılma şansı bulmuşlardır.Hamam böcekleri insanların gıdalarına ortak olmakta salgılarıyla onları kirletmekte ve kokuşmalarına sebep olmaktadırlar.

Esas vatanlarının doğu ve yakın doğu bölgeleri ve tropik yerler olduğu bilinmektedir.Uzun seneler önce asyadan Avrupa ya geçtikleri tahmin edilmektedir.Gıda maddeleri ve depolar için tehlikeli olan bu böcekler ticari yollarla ülkeden ülkeye yayılmışlardır.Hamam böcekleri adlarından da anlaşilacağı gibi en uygun ortamı buldukları hamamların pis,kuytu,karanlık kısımlarında kir balcık ve tortuların bulunduğu yerlerde yaşarlar.
Ev,lokanta,fırın,otel,hastane,gıda depoları,un fabrikaları,büro vb birçok yerde yaşama şansı bulurlar.Bu yerlerin mutfak ve kilerlerinde görülürler.Lağım sisteminden,su borularından evlere ve depolara girerler.Çuvallı mallar çeşitli yerlerden alınan gıda maddelerinin konduğu kese kağıtları gibi vasıtalarla meskun yerlere taşınırlar.

İnsanların bilhassa yiyecek maddelerine ve yiyeceklerine zarar verirler.Hamam böcekleri yemek suretiyle gıdaların miktarlarını azaltırlar.Asıl zararları bunlar üzerinde bıraktıkları pislikler,lekeler ve kokular olur.Böceklerin bulaşmasına maruz kalmış gıda maddeleri yıkansa bile bu koku kaybolmaz.Bu koku böceğin karın kısmında bulunan bir guddenin ifrazatından ileri gelmektedir.

Gıda maddeleri sağlığımızın dogrudan ilgisi bulunan kıymetlerdir.Hamam böcekleri gıdalarda zararlar meydana getirirken aynı zamanda VEBA,KOLERA,BAGIRSAK HASTALIKLARINDAN TİFO,PARADİFO gibi hastalık mikroplarını da bir yerden başka bir yere taşirlar.Bu hastalıkları insanlara bulaştırır ve yayarlar.

GÖRÜNÜŞERİ:Genel olarak evlerde görülen hamam böcekleri sarımtrak veya açık siyah renkte düz ve parlak bir vücuda sahiptirler.Antenleri oldukça uzun,dar ve birçok halkadan teşekkül etmiştir.Bazı türlerinin kanatları küçülmüş ve adeta dumura uğramıştır.bundan başka alt kanatları da vardır.Hamam böcekleri kanatlarını nadiren kullanırlar.Yumurtadan yeni çıkan nimfler erginlere benzerler.Hamam böceklerinin vücutları yassıdır.Bu yapıları onların binaların iç yüzeylerinde bulunan çatlak,delik ve yarık gibi yerlerden kolaylıkla geçebilmelerini sağlamaktadır.

BESLENMELERİ:Hamam böcekleri genellikle çöp ve atık yiyen zararlılardandır.Hemem hemen her şeyi yiyen bir zararlı olarak tanınırlar.Bitkisel ve hayvansal her türlü gıda maddesine saldırırlar.Bununla beraber nişastası bol olan hububat ve şekerli maddeleri tercih ederler.Gıdaları arasında özellikle fermantasyon geçirmiş sıvılar,bu arada bira önemli yer tutar.Hamam böceklerinin biraya karşı olan bu isteklerinden yararlanarak onları yakalamak mümkün olur.İkinci derecede peynir,et,mobilya,deri,duvar kağıtları,bina ve ölü hayvanları tercih ederler.Bunların dışında yünlü eşyaları,fotoğraf,kitap,sigara kağıdı gibi çeşitli maddeleri de yedikleri tespit edilmiştir.

HAREKET VE FAALİYETLERİ:Hamam böcekleri ışıktan kaçarlar.Geceleri karanlıkta ve sessiz saatlerde dolaşmaya çıkarlar.Yani genel olarak karanlıkta faaliyet gösterirler.Bulundukları yerler sakin ise gündüzleri de faaliyetlerine devam ederler.Geceleyin uyumakta olan insanların vücutlarının muhtelif kısımlarında (el,yüz ve diğer azalarında) gezinirler.

PARAZİTLERİ:Hamam böceklerinin en yaygın paraziti Hymenptera takımından Evinia appendiğaster L dir.Bu parazitin eğrin dişisi Şark hamam böceğinin yumurta kapsüllerini arar bulur.Bu yumurta kapsülleri içinde birer yumurta bırakır.Parazit yılda iki nesil verir.Birisi Haziran-Temmuz ,diğeri Eylül-Ekim ayları arasıdır.